Privacybeleid

Jouw privacy en persoonlijke gegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons, wij delen dan ook geen persoonsgegevens met andere partijen zonder jouw nadrukkelijke toestemming. Wel verzamelen we anonieme gegevens over het gebruik van onze dienst om deze te optimaliseren.

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van Monipal.com voor bezoekers van de Website. Monipal.com verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens via deze website en is daardoor verantwoordelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Monipal.com vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. In dit privacy en cookie beleid zetten wij daarom uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via de website.

Monipal.com kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens en doeleinden

Voor de diensten van Monipal.com kun je je aanmelden via de voor die dienst bestemde website. Voor aanmelding is nodig dat je je voornaam en e-mailadres verstrekt. Daarnaast kun je eventueel je achternaam, adres, woonplaats, rekeningnummer en geboortedatum invullen.

Monipal.com verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden door Monipal.com verwerkt en zo nodig verstrekt aan derden, uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • de goede dienstverlening en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening;
  • de inlichtingenverstrekking aan de klant, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;
  • netwerkbeheer en de bevordering van een efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen;
  • marktonderzoek- en marketingdoeleinden;
  • de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; en
  • het voldoen aan wettelijk verplichtingen.

Daarnaast kan Monipal.com de gegevens verwerken, en zo nodig aan derden verstrekken, als dit nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Monipal.com. Daaronder wordt in elk geval begrepen de verwerkingen die nodig zijn in het belang van een verantwoorde bedrijfsvoering.

Bescherming en bewaren van persoonsgegevens

Monipal.com bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Met deze informatie kunnen wij onze website en diensten verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Monipal.com, kan de situatie zich voordoen waarbij overdracht van (onderdelen van) de onderneming plaatsvindt. In dat geval zullen bij een dergelijke overdracht ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval informeren over de overdracht van gegevens.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Je hebt het recht de persoonsgegevens die Monipal.com van je verwerkt in te zien en indien noodzakelijk te laten corrigeren. Je hebt tevens het recht Monipal.com te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens van je te verwijderen door naar het formulier op de 'Contact' pagina een e-mail te sturen. Monipal.com zal je in geval van een besluit tot verwijdering informeren in hoeverre daardoor het gebruik van de diensten kan worden beperkt of verhinderd. Ook is het mogelijk via een knop in je profiel je eigen account te verwijderen. Hierbij zullen je persoonsgegevens automatisch verwijderd worden.

Google Analytics

Monipal.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Monipal.com te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Monipal.com en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

feedback

Geef ons feedback en verbeter de website!